a a a

Sylabus - Teoria muzyki

Plan tematyczny na I rok

 

Październik - teoria muzyki:

 pięciolinia,

grupy kluczy muzycznych,

położenie nut na pięciolinii,

nazwy dźwięków- solmizacja, nazwy literowe

 

Listopad - emisja głosu :

Budowa aparatu głosowego,

oddech,

artykulacja,

fonacja

 

Grudzień - teoria muzyki:

metrum,

takt,

wartości rytmiczne

- ćwiczenia

 

Styczeń - emisja głosu:

samogłoski i spółgłoski - ćwiczenia emisyjne

atakowanie dźwięku

 

Luty - teoria muzyki:

gama C dur

Interwały 2m, 2w

- ćwiczenia

 

Marzec - emisja głosu:

rejestr piersiowy i głowowy

- ćwiczenia

 

Kwiecień - teoria muzyki:

gama a moll

znaki chromatyczne

interwał 3m,3w,

- ćwiczenia

 

Maj - emisja głosu:

ukierunkowane intonowanie stopni gamy

czynniki wpływające na intonację

higiena głosu

 

Czerwiec - teoria muzyki:

interwały 1, 4, 5, 8 cz.

pauzy,

rytm punktowany

 

       Plan tematyczny na II rok

 

Październik - teoria muzyki: 

przypomnienie wiedzy z zakresu:klucze, wartości muzyczne, nazwy nut, interwały

ćwiczenia - solfeż

 

Listopad - emisja głosu:

ćwiczenia emisyjne

jednogłosowy śpiew Dogmatik 2 głas (fragm) - ujednolicenie samogłosek w śpiewie unisono

 

Grudzień - teoria muzyki:

akordy - budowa

„pionowe” śpiewanie akordów dur i moll

 

Styczeń - emisja głosu:

dźwięki „przejściowe” - ujednolicenie skali

- ćwiczenia

 

Luty - teoria muzyki:

Podstawy harmonii klasycznej : T S D

 

Marzec - emisja głosu:

ćwiczenia emisyjne

śpiew dwugłosowy - melodia i burdon

 

Kwiecień - teoria muzyki:

koło kwintowe

 

Maj - emisja głosu:

-ćwiczenia 1, 2 głosowe - solfeż

 

Czerwiec - teoria muzyki:

Podstawy techniki dyrygenckiej