a a a

Sylabus - Język cerkiewno-słowiański

 Sylabus nauczania języka cerkiewno – słowiańskiego w Szkole śpiewu i czytania liturgicznego w Cieplicach 

 

I Rok

Wprowadzenie: historia powstania języka cerkiewnosłowiańskiego.

Poznanie liter i rozczytywanie ogólne znanych tekstów. Zapamiętywanie skrótów i cyfr cerkiewnosłowiańskich do 200.

Czytanie modlitw wieczornych i porannych oraz tekstów stałych Czasosłowa (Godziny 1,3,6, Psalmy Wieczerni, Jutrzni, Wielkiego Powieczeria). Ten proces dobrze byłoby synchronizować z poznawaniem struktury tych nabożeństw w ramach Ustawu.

W części teoretycznej w ciągu I Roku kursanci powinni nauczyć się rozpoznawać części mowy (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, zaimki), podstawowe czasy.

Dla zaliczenia roku kursant powinien opanować czytanie Godzin i Szestopsalmia, dla wyróżnienia swobodnie czytać dowolne teksty Psałterza.

II Rok

Czytanie Stycher, kanonów i innych form poezji liturgicznej z Oktoicha, Minei i Triodionów z rozbiorem i tłumaczeniem wybranych tekstów. Ten proces dobrze byłoby synchronizować z poznawaniem struktury tych nabożeństw w ramach Ustawu.

W części teoretycznej kursanci powinni nauczyć się rozpoznawać końcówki osobowe czasowników, przypadki rzeczowników i znajdywać w zdaniach podmiot i orzeczenie.

Dla zaliczenia roku kursant powinien opanować czytanie kanonów np. niedzielnych Oktoicha w ich liturgicznym brzmieniu (z refrenami i doksologiami)

III Rok

Czytanie Paremii i lektur Apostoła, pogłębianie uprzednie zdobytej wiedzy. Sugeruję by na trzecim roku sporą część zajęć poświęcić na kombinowane zajęcia, w których kursanci sami układaliby nabożeństwa na podstawie ksiąg i wykonywali je z użyciem śpiewu i czytania pod kierunkiem wykładowców.

Dla zaliczenia roku kursant powinien potrafić ułożyć i wykonać kombinowane nabożeństwo Całonocnego czuwania (np. Oktoich + Minea)

Bardziej rozbudowany sylabus można będzie przygotować po zapoznaniu się z poziomem aktualnych studentów. 

********

 sylabus stanowi założenie teoretyczne i musi być dostosowany do poziomu kursantów I roku, których poziom zaawansowania może być bardzo różny