Znajdujesz sie na: Strona główna » Plan zajęć
a a a

Plan zajęć

 

 

Ramowy program zjazdów

19-20.06.2020

Piątek 

18.00 – Wieczernia

Godziny

I rok

II rok

III rok

18.30-

19.00

Śpiew liturgiczny

ks. T. Mędrycki,

sala 003

Ustaw cerkiewny

ks. S. Sawczuk

stołówka

J. cerkiewno-słowiański

ks. B. Repeła, sala 201

ks. P. Nikolski, sala TV

 

19.00- 19.30

Śpiew liturgiczny

ks. T. Mędrycki,

sala 003

Ustaw cerkiewny

ks. S. Sawczuk

stołówka

J. cerkiewno-słowiański

ks. B. Repeła, sala 201

ks. P. Nikolski, sala TV

 

19.30-

20.00

J. cerkiewno-słowiański

ks. B. Repeła, sala 201

ks. P. Nikolski, sala TV

 

Śpiew liturgiczny

ks. T. Mędrycki,

sala 003

Ustaw Cerkiewny

ks. S. Sawczuk

stołówka

20.15

Ognisko

 

Ognisko

Ognisko

22.20- modlitwy wieczorne

Sobota 

8.00 – modlitwy poranne

8.30- śniadanie

Godziny

I rok

II rok

III rok

9.00-

9.45

Ustaw cerkiewny

ks. S. Sawczuk

stołówka

J. cerkiewno-słowiański i ustaw cerkiewny

ks. B. Repeła, sala 201

ks. P. Nikolski, sala TV

Śpiew liturgiczny

ks. T. Mędrycki,

sala 003

9.50-10.35

Ustaw cerkiewny

ks. S. Sawczuk

stołówka

J. cerkiewno-słowiański i ustaw cerkiewny

ks. B. Repeła, sala 201

ks. P. Nikolski, sala TV

 

Śpiew liturgiczny

ks. T. Mędrycki,

sala 003

10.40- 11.25

Ustaw cerkiewny

ks. S. Sawczuk

stołówka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

ks. T. Mędrycki, sala 003

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

ks. T. Mędrycki, sala 003

11.30- 11.55

kawa

herbata

kawa

12.00

Molebień + zakończenie roku

Molebień + zakończenie roku

Molebień + zakończenie roku

 

 

 

 

 

13.00- obiad i zakończenie zjazdu.